Forside Nyheder Ved 160 års dagen for Danmarks grundlov
Ved 160 års dagen for Danmarks grundlov Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 08. august 2009 14:35

 

Nordmændene har deres 17. maj som national- og grundlovsdag, som den unge danske prins Christian Frederik var katalysator for i 1814 og dermed en af landets grundlovsgivende fædre.


Danmarks national- og grundlovsdag d. 5. juni er til minde om dagen i 1849, for 160 år siden, da kong Frederik VII imødekom folkekravet om en demokratisk grundlov til afløsning af enevælden.


Blandt grundlovens fædre var kristne hædersmænd som fx Grundtvig og biskop Monrad.  Grundloven vedkendte sig den evangelisk-lutherske kirke som landets folkekirke, men sikrede i øvrigt fuld religionsfrihed.  Den usmagelige tvangsdåb af de små børn hørte nu historien til.

 
Vor tids efterfølgere af Jesus Kristus har både grundloven og flaget med sig, når vi i fuld offentlighed bekender os til det evangelium, som Danmark i det mindste formelt vedkendte sig for over 1.000 år siden.


Og sålænge den nuværende grundlov gælder, bør vi som kristne med særlig stor frimodighed bekende os – ikke til ”kristendom”, men – til den korsfæstede og opstandne Herre og Frelser.

 
Som Billy Graham så ofte har sagt:  ”Han døde i fuld offentlighed for vore synder.  Derfor må vi også tage et offentligt standpunkt for Ham!” 
Hvor meget opinionen end måtte være imod os, er grundloven det ikke.  I det mindste på papiret.  Og selvom den var det, er evangeliets forkyndelse stadig Himlens ultimatum til en fortabt verden.

-jn-

 
Copyright © 2024 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)