Forside Salmer Han kom først!
Han kom først! Udskriv Email
Skrevet af Alan Navaratnam   
Tirsdag, 26. marts 2024 09:17

Mel.:  Mit hjerte altid vanker…  (DDS 125)


Godt er det disse dage

at sig bevæge did,

hvor Gud langt, langt tilbage

til den bestemte tid

i Jesus lod sig føde

som menneske og Gud

for syndere at møde

med frelsens glædesbud!


Ham verden ringeagted´

og har det altid gjort,

skønt Han alene magted´

dens synd at tage bort,

jeg sådan ej Ham ænsed´,

hvis ej Han først mig fandt,

min synd Ham ej begrænsed´,

da til sig Han mig vandt!


Jeg var som alle andre,

fortabt, formørket, blind,

hvor jeg kun ville vandre

oprørsk udi mit sind,

som Satan til sig lænked´,

til Herren suverænt

sin nåde mig betænked´

aldeles ufortjent!


I synd jeg blev undfanget (Sl. 51:7)

med arvelige brist,

som ej mit liv har pranget,

indtil vor Herre Krist

som Hyrden mig opsøgte

som det fortabte får,

så jeg ej mer skal frygte

fortabelsens alvor!

19.12.23 - jn

 
Copyright © 2024 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)