Forside Salmer Frelsens Balsam
Frelsens Balsam Udskriv Email
Skrevet af Alan Navaratnam   
Lørdag, 08. Juli 2023 08:17

Mel.:  På Tave bondes ager…  (af Ingemann)


Mit hjertes fryd og glæde og evige trøst

er den opstandne Frelser, som varmer mit bryst,

Han er al min visdom, når bare jeg indser,

at frelsen i Kristus for selvgodhed ej er!


Det er et værk af Ånden, som nyskabes kan

for den, som må erkende, at det kun går an

alene i Kristus, hvis blod vor synd ta´r bort,

vi uden den balsam kun komme vil til kort!


Indtil du dette fatter, du hjælpeløs er,

ej ydre fromheds ros og gode gerninger

dig Himmelens porte hist oppe lukker ind,

når du har ej andet end et skinhelligt skin!


Den frelse i dens fylde, du dog også har,

når ufortjent ved troen du Kristus modta´r

som synd´ren for Gud, der for Ham kun syndig står

men frelst i Guds Søn på forsoningens vilkår!


01.06.23 - jn

 
Copyright © 2024 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)