Forside Salmer Israel, Guds Israel
Israel, Guds Israel Udskriv Email
Skrevet af Alan Navaratnam   
Lørdag, 08. Juli 2023 08:05

Mel.:  Et trofast hjerte, Herre kær …  (DDS  679)


Du patriarkers Israel,

som pagtens Gud tit krænked´,

Han som med frelse satte skel (2. Mos. 9:23, norsk ovs.)

og løfterne dig skænked´!

Af synd og alt afguderi

Han kærligt ville dig befri,

slig Han dig endnu kalder!


Den frihed, Han sit folk tilbød

for alle de fortabte

og de vildfarne får i nød

ved Ånden Han nyskabte!

Modtages Kristus da i tro.

da får dit hjerte fred og ro,

forsoningen den bragte!


Af det frafaldne Israel

en rest sig vil omvende,

der ser sig selv som ufri træl,

men vil sig Ham vedkende

som Kristus og Guds offerlam,

som på sit kors bar syndens skam

for dig og mig, -  for alle!


Betænk det, men ej vrangt og slet

måske ved grædemuren,

tag Jesus Krist fra Nazareth

da med på pilgrimsturen,

i åbenhed bekend kulør,

Gud give at du dette tør,

Han åbent selv det gjorde!


9.5.23 – jn

 
Copyright © 2024 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)