Forside Poesi På forsoningens grund
På forsoningens grund Udskriv Email
Skrevet af Alan Navaratnam   
Søndag, 08. maj 2022 06:19

Melodi:  Nu er jeg frelst og salig, min trældom er forbi…

”… til dem, der ved vor Guds og Frelsers Jesu Kristi
retfærdighed har fået den samme dyrebare tro som vi.”  2.Pet. 1:1

Åh, hvilken troens gave Guds Ånd mig skænket har
jeg er ej mer en slave, men kender Gud som Far  (Rom. 8:15)
på grund af Jesus Kristus og Hans retfærdighed,
o, bør jeg ej frydes derved?

Men følelser ej gavner, thi de er kun som sand,
der Klippegrunden savner og aldrig holder  stand, (Mt. 7:25)
med Jesu Kristi retfærd tilregnet mig ved tro,
på andet jeg kan ej bero!

Jeg i Hans lys bekender min synd og syndens sår,
dog det er ej en ende hos Ham de barnekår,
som ej mig lader synke i håbløshed og tvi´l,
thi slut er ej soningens smil!  (1. Joh. 2:1-2)

Jeg ser mig genoprettet ved korsets dyre blod,
som har min synd udslettet og har for mig gjort bod,
i stedet for forsagthed jeg lovsang synge vil,
det nu jeg hengiver mig til!

Forsoningen berører enhver som Kristus tror,
hvor alt Ham nu tilhører hos mig på denne jord,
som Han har sammenfattet og gjort til eet i Ham (Ef. 1:10)
til ære for Guds Offerlam!
30.4.22 - jn

 
Copyright © 2024 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)