Forside Poesi ”Frihedens lov” i Jakobs brev *)
”Frihedens lov” i Jakobs brev *) Udskriv Email
Skrevet af Alan Navaratnam   
Fredag, 13. august 2021 20:48

Melodi: Dybt hælder året i sin gang…   (DDS 732)


Er Jakobs brev et brev af strå,

som Luther os har sagt?

Nej, her vi kan Guds visdom få,

hvis nåden vi har smagt!


Thi Jakob taler ikke om

gold selvretfærdighed,

men i hans brev er kristendom

en frihed fuld af fred!


”Frihedens lov”, ja, hvad er det?

Hvorpå mon den beror?

Den er som troens ABC

i evangeliets ord!


Her er ej nogen lovisk ånd

med men´skelærte bud,

der binder os med trældoms bånd,

som ingen holder ud!


Sand frihed ikke lovløs er,

der hæmningsløst sig ter

Når Ånden os på vinger bær,

vi véd, hvad frihed er!


På ny vi tage vil imod

Guds herliggjorte ord  (Sl. 138:2)

beseglet med vor Frelsers blod

som vort kompas og ror!


13.10.20 – jn

*) Jak. 1:25 – Jak. 2:12

 
Copyright © 2024 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)