Forside Salmer Den røde snor
Den røde snor Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Tirsdag, 14. maj 2019 16:04


"Ved tro undgik skøgen Rahab at omkomme sammen med de genstridige..."  (Hebr. 11:31)
"Og Josua frelste skøgen Rahab i levende live..."  (Jos. 6:25, eng. ovs.)

Mel.:  Mellem brødre kaldt den lille... (i Højskolebogen 444 af Grundtvig)

I vort gamle testamente
evangeliet er ej skjult,
selv hos Rahab Herren tændte
frelsens lys i mørket fuldt!

Hende ville Gud besøge
gennem sine sendebud,
ja, just denne stakkels skøge
blev af synden friet ud!

Om en sådan falden kvinde
se, hvordan det siden gik,
hun blev gjort til en fyrstinde,
som med Jesus slægtskab fik!  (Mt. 1:5)

O, se deri Herrens nåde,
som fortabte frelse kan,
dette er og bli´r en gåde,
som i Kristus kun går an!

Ja, "den røde snor" i nøden (Jos. 2:18)
blev for hendes hus et hegn,
der fra Herrens dom og døden
billed blev på korsets tegn!

Frelsens røde tråd i ordet,
vædet med Gudslammets blod,
er alene frelsessporet,
Golgata os efterlod!

Må vi med opladte øjne
se deri Guds frelsesplan,
som vil Skriften for os højne
som det sted med livets vand!

14.5.19 - jn

 
Copyright © 2020 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)