Forside Salmer Bragt nær i Kristus Jesus
Bragt nær i Kristus Jesus Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 26. april 2019 05:31


Melodi:  Til himlene rækker din miskundhed, Gud...  (DDS 31)

Vi som Majestæt Herren ophøjet ser,
selv ser Han til den dybt nedbøjet,  (Es. 57:15)
Han føler sig hjemme vidunderligt dér,
i Kristus det vel er beføjet!

I Ham og Hans blod er vi Gud kommet nær,
hvor Himmel og jord er forenet,  (Ef. 1:10)
i Ham kan vi møde al jordisk besvær,
som er i vort livsløb forgrenet!

Uend´lig er menneskers afstand til Gud,
ej nogen kan gøre den mindre,
Han dog breder vingerne ømt til os ud
for nådigt vor smerte at lindre!

Vi i denne nåde kan trives så vel
bestænket med genløsningsblodet, (1. Pet.1:2)
ej lysår af afstand mer kender vor sjæl,
så sandt vi i Ham er indpodet!

Jeg ind for Hans Trone frimodig nu er,
med Ham jeg som barn frit kan tale,
al nåde og miskundhed modta´r jeg dér,
hvortil jeg mig vil anbefale!

26.4.19 - jn

 
Copyright © 2020 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)