Forside Salmer Troens løb
Troens løb Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Mandag, 18. marts 2019 08:20


Melodi:  Et kors det var det hårde, trange leje...  (DDS 209)

Stå om nødvendigt for din Gud alene,
søg ej på verdslig vis en lystens scene,
hvor mennesker en stakket stund tilbedes,
mens dem en evig ensomhed beredes!

Når tæppet falder, den sorgløse lider,
trods rampelyset han sig derfor vrider
ved tanke på, hvad efter døden kommer,
hvor han skal stedes for alverdens Dommer!  (Hebr. 9:27)

I verdsligt lag profeten følte smerte, (Jer. 15:17)
dér stilles kunne ej tilfreds hans hjerte,
der drak af Herrens skjulte glædeskilde,
mens de gudløse fejred drikkegilde!

Vi har vort eget troens løb at løbe,
men fly den verdslighed, der som en svøbe
har lammet kirken, uden den det aner,
thi den er groet fast i sine vaner!

Ak, mange bøjed af i kampens hede,
af syndens smiger de sig lod forlede,
ej brænder mer den nidkærhedens flamme,
så de ved Kristi komme bli´r til skamme!  (1. Joh. 2:28)

O, lad os lægge bort alt, som os tynger,
mens til den Herliggjorte vi os klynger,
om indtil blodet vi ej måtte lide,
må vi med troens helte tappert stride! (Hebr. 12:1-4)

18.3.19 - jn

 
Copyright © 2020 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)