Forside Salmer Happy End
Happy End Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 01. marts 2019 08:31


Mel.:  Nu da til lykke...  (DS 631)

Jeg frit kan træde
ind i Guds helligdom  (Hebr. 10:19)
i frelsens glæde,
som herligt vidner om
fudbragt forsoning
ved Kristi dyre blod,
kun den betoning
gi´r mig det rette mod,
når hist min kroning
skal ske ved Tronens fod!

Der stadig klæber
til mig , ak, mange brist,
men mine læber
bekender Jesus Krist
som min Forløser,
der ej af mig bli´r ked,
men overøser
mig med sin kærlighed,
så ej jeg døser
hen i dødsmørket ned!

Se, snart  jeg drager
fra min udlændighed,
thi den jeg vrager
som varigt opholdssted,
jeg stemmer hører,
som jeg på jord har kendt,
os sammenfører
hist HERREN permanent,
som os berører
som evig "happy end"!

1.3.19 - jn

 
Copyright © 2020 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)