Forside Salmer Min vidunderlige Bibel
Min vidunderlige Bibel Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 11. juni 2016 09:19


Mel.:  Halleluja, jeg har min Jesus funden...  (Dansk Salmebog 622)

Kun Bibelen blandt alle verdens bøger
min Kilde er, hvor livets svar jeg søger,
den bog, jeg i min dårskab ringeagted,
at føre mig til troen den kun magted!

Ej Søren Kierkegaards dybsindigheder
mig leder til de enkle bibelsteder,
som ikke kræver intellektets hjerne,
men sjæletørsten de dog slukker gerne!

At leve dag for dag ved Ordets kilder
mig gavner mer end apotekets piller.
thi ånd´lig helse har ej farmacien,
ej heller er den i filosofien!

Kun "tekster" er ej Biblen, som beretter
om svundne tider, som dig bare trætter,
nej, Ånden ynder gennem Bogens blade
for Kristus dine øjne at oplade!

I Bibelen du sådan Herren møder,
Hans ord hver stille morgenstund forsøder,
befæst ved ordets bække dine rødder
og som Maria sæt dig ved Hans fødder!

11.6.16 - jn

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)