Forside Salmer Ikabod *)
Ikabod *) Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 07. maj 2016 06:24


Mel.:  Vi bor ej her, vi blot hernede gæste...

Et "Ikabod" er statens kirke blevet,
helt blottet for vor Frelsers herlighed,
det gået er, som der forlængst står skrevet,
den kun med gudfrygts skin sig smykker med!  (2. Tim. 3:5)

Med tomhed den sig tankeløst fornøjer,
mens ritualerne intakte er,
i selvbedrag den sådan sig forløjer
udi et gudeligheds falske skær!

Ved dåbens lune vand en præst udsteder
fri adgang til al Himlens salighed,
han sådan uden skrupler folk vildleder,
som om han handler i Vorherres sted!

O, vé den kirke, som med fromheds mine
la´r hånt om anger og personlig tro,
mens søndag efter søndag folk vil trine
trygt ind i kirkerummets falske ro!

Men... den, som ydmygt sig til Herren vender
og vil som tolderen om nåde be´ ,  (Luk. 19:13)
Ham Himlen sig for Kristi skyld vedkender,
ja, han Guds herlighed skal få at se!


7.5.16 - jn

*) betyder:  "ikke-herlighed", se 1. Sam. 4:21-22.

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)