Forside Salmer Det ufattelige kors
Det ufattelige kors Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 25. marts 2016 11:19


Mel.:  Min død er mig til gode... (Dansk Salmebog 530)

Tilfulde ej jeg fatter,
hvad korset handler om,
at Jesu død erstatter
min syndeskyld og dom!

For syndere Han døde,
men ej for gudsfrygts skin,
dog ej Han vil bortstøde
det angerfulde sind!

Vor fromhed lidet nytter,
hvis frelsens sande fryd,
vi hyklerisk bortbytter
med ydre, pænheds pryd!

På Frelseren vi peger,
ja, på Hans kors, fordi
det meget tung´re vejer
end tomt sofisteri!

Jeg stammende kun taler
om Ham på træets pæl,
dog Hans "fuldbragt" husvaler
til evig tid min sjæl!

25.3.16 - jn

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)