Forside Salmer Om at vælge side
Om at vælge side Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 16. marts 2016 13:18Mel.: Det koster ej for megen strid...  (Dansk Salmebog nr. 669)

O, lad os vende om igen
til evangeliets vidnesbyrd og veje,
i verden mødte vi kun skuffelsen
og aldrig kærlighedens ømme pleje,
som er i Kristus, sjælens Tilsynsmand, 
./.  der læge kan! ./.    (1. Pet. 2:24-25)

Thi ordets lys alt mørkt modstår,
og dette er i Kristus kun at finde,
når det i hjertet skinner, straks du går
ej mer omkring tilfældigt og i blinde,
for i vort døbte, uomvendte land
./. du lyse kan! ./.  (Fil. 2:15)

I striden mellem Ånd og kød
Gud gi´r os nåde til at vælge side,
for slingrer vi, det blive kan vor død,
og da er det for os på høje tide,
at i sand dødsforagt vi flyr igen
./. til Kristus hen!  ./.

På Jesus Kristus lyser den,
som fra et liv blandt verdens ånd´ligt døde
sig rejser for ej mer at sove hen
og langsomt i al verdslighed forbløde,
sand bli´r, når vi fra synden vender om,
./. vor kristendom! ./.

16.3.16 - jn

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)